Tuyển dụng 191 việc làm Y Tế trong tháng 11/2019 - Trang 5

Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
41. Bác Sĩ Chuyên Khoa Mắt Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
42. Bác Sĩ Chuyên Khoa Nhi Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM
43. Trình Dược Viên Công ty TNHH Liên Doanh HASAN - DERMAPHARM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
44. Trình Dược Viên ETC + OTC Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  10/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
45. Quản Lý Bán Hàng (District Sales Manager) Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
46. Bác Sĩ Da Liễu Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
47. Hộ Sinh Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
48. Điều Dưỡng Đa Khoa Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
49. Điều Dưỡng Viên Phòng Mổ Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
50. Điều Dưỡng Viên Nội Soi Tiêu Hóa Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
51. Bác Sĩ Thăm Dò Chức Năng Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
52. Bác Sĩ Nội Soi Tiêu Hóa Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
53. Bác Sĩ Chẩn Đoán Hình Ảnh Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
54. Bác Sĩ Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
55. Nhân Viên Y Tế Công Ty TNHH Wisol Hà Nội
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  04/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Dược phẩm Delap
56. Quản Lý Nhãn Hàng Dược Phẩm Công ty CP Dược phẩm Delap
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
57. Nhân Viên Hỗ Trợ Bệnh Nhân Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
58. Bác Sĩ Tai Mũi Họng Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
59. Bác Sĩ Sản Phụ Khoa Bệnh Viện Quốc Tế Do Life
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Y Khoa Tâm Trí
60. Bác Sĩ Nội Tim Mạch Công Ty Cổ Phần Y Khoa Tâm Trí
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  23/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat