Tìm việc Thương Mại/xuất Nhập Khẩu làm theo giờ trong tháng 02/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH MTV Chopp
1. [HCM] Điều Phối Viên Công ty TNHH MTV Chopp
  • Địa điểm:
    Hồ Chí Minh
  • Thời hạn:
    19/03/2020
  • Mức lương:
    5 - 7 triệu VNĐ
Chat