Tìm việc Thương Mại/xuất Nhập Khẩu trong tháng 04/2020 (400 việc làm) - Trang 6

Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
51. Nhân Viên Chứng Từ Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
52. Nhân Viên Khai Hải Quan Công Ty Liên Doanh TNHH Tiếp Vận Và Vận Tải Speedmark
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Partner Eng Vina
53. Quản Lý Kế Hoạch, Kinh Doanh Công Ty TNHH Partner Eng Vina
 • Địa điểm:
  Hà Nam
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
54. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Tiếp Vận và Chuyển phát Toàn Cầu
55. Nhân Viên Hiện Trường( Operation) Công ty TNHH Tiếp Vận và Chuyển phát Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
56. Nhân Viên Cung Ứng Công ty TNHH Bao Bì Nhựa Thành Phú
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Texon Vietnam
57. Trưởng Nhóm Mua Hàng (Cable Assy) Công Ty TNHH Texon Vietnam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
58. Nhân Viên Vật Tư Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
59. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)
60. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Machandiser, Assistant) Công Ty TNHH Golden Fortune (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH King Jim
61. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH King Jim
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
62. Nhân Viên Kế Toán Ngân Hàng Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  02/05/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
63. [Bình Dương] Chuyên Viên Thu Mua Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
64. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Công Nghệ Filterfine Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TƯỜNG LONG
65. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistics) CÔNG TY TNHH TIẾP VẬN TƯỜNG LONG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
66. Nhân Viên Chứng Từ Nhập Khẩu Công ty TNHH MTV Xuất Nhập Khẩu Thực phẩm Hạ Long
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH DSR VINA
67. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH DSR VINA
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
68. Nhân Viên Chứng Từ Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH Mỹ Nghệ Cát Đằng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
69. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
70. Nhân Viên Thu Mua Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên LTS Vina
 • Địa điểm:
  Tiền Giang
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat