Tìm việc Xây Dựng/kiến Trúc trong tháng 02/2020 (313 việc làm) - Trang 5

Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
41. Chỉ Huy Trưởng Công Trình Nhà Xưởng Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
42. Nhân Viên Lập Biện Pháp Thi Công Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Centre Hotel
43. Kiến Trúc Sư Centre Hotel
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty The Away Group Việt Nam
44. Kỹ Sư Dự Toán Khối Lượng Công ty The Away Group Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty The Away Group Việt Nam
45. Kiến Trúc Sư Công ty The Away Group Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
46. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật A.T.T Vina
47. Nhân Viên Thi Công Điện Nước Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật A.T.T Vina
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn
48. Giám Sát Xây Dựng Công Ty TNHH Trang Trí Nội Thất Mộc Thành Văn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng HSB
49. Kỹ Sư Giám Sát Công Trình Công Ty TNHH Xây Dựng HSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng HSB
50. Kỹ Sư Thiết Kế Điện Nước Công Ty TNHH Xây Dựng HSB
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
51. Nhân Viên Kỹ Thuật Đấu Thầu Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
52. Kỹ Sư Thiết Kế Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
53. Giám Sát Thi Công Nhà Xưởng Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
54. Nhân Viên Thiết Kế Kết Cấu Thép Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
55. Kỹ Sư Xây Dựng Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
56. Kỹ Sư Shopdrawing (Tiếng Anh) Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
57. Kỹ Sư QS (Nhân Viên Khối Lượng) Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SHC Việt Nam
58. Trưởng Nhóm Dự Án Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ SHC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Cơ Điện D2D
59. Kỹ Sư Giám Sát Hiện Trường Công Ty Cổ Phần Cơ Điện D2D
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại NTC
60. Kỹ Sư Xây Dựng Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại NTC
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat