Tìm việc Windows Phone tại Vĩnh Long trong tháng 03/2020 (24 việc làm) - Trang 1

Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
1. [Miền Tây] Nhân Viên Thị Trường Xác Minh Thông Tin Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 30 triệu VNĐ
Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
2. Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng (Văn Phòng Tại Cần Thơ) Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Dịch Vụ Và Nhân Lực Đại Việt Jobs
Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
4. Ngân Hàng SCB (TMCP Sài Gòn) - Vĩnh Long – Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Bancassurance Công ty TNHH Manulife (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
5. Nhân Viên Kế Toán Nhập Liệu Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
6. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
7. Kế Toán Thu Chi Nội Bộ Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
8. Giám Sát Bán Hàng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  19/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
9. [NK Vĩnh Long] Công Tác Viên Kỹ Thuật Lắp Đặt Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  16/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hoá Nông Nano Groups
10. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Hoá Nông Nano Groups
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
11. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Cheilmobile
12. Kỹ Thuật Sản Xuất Nội Thất Gỗ Công Ty TNHH MTV Cheilmobile
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH MTV Cheilmobile
13. Kỹ Thuật Sản Xuất FRP Công Ty TNHH MTV Cheilmobile
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
14. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Đến 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Năng Lượng TTC - Chi Nhánh Cần Thơ
15. Chuyên Viên Kinh Doanh B2B Công Ty Cổ Phần Năng Lượng TTC - Chi Nhánh Cần Thơ
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  02/04/2020
 • Mức lương:
  Từ 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
16. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Sơn Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
17. Trình Dược Viên ETC (Etc, OTC) Công ty Cổ Phần Dược Phẩm MEDBOLIDE
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
18. Đại Diện Thương Mại Khu Vực Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
19. Chuyên Viên Kỹ Thuật_Nông Nghiệp Công Ty TNHH Chuyển Giao Công Nghệ Phân Bón Israel
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long...
 • Thời hạn:
  04/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Olam Việt Nam
20. Giám Sát Sản Xuất Công ty TNHH Olam Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat