Tìm việc Windows Phone làm theo giờ tại Hồ Chí Minh trong tháng 01/2020 (129 việc làm) - Trang 7

Khách sạn Sheraton Sài Gòn
61. Nhân Viên Bếp Bánh ( Pastry Kitchen Casual Labor) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
62. Nhân Viên Bếp Lạnh (Cold Kitchen Casual Labor) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
63. Nhân Viên Bếp Hoa ( Chinese Kitchen Casual Labor) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
64. Nhân Viên Thời Vụ Phục Vụ Tiệc Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
65. Nhân Viên Bộ Phận Giữ Xe (Carpark Attendant) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
66. Nhân Viên Thời Vụ Bộ Phận Buồng Phòng (Room Attendant) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
67. Nhân Viên Vệ Sinh Bếp (Stewarding Casual Labor ) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Khách sạn Sheraton Sài Gòn
68. Nhân Viên Vệ Sinh Công Cộng (Public Area Attendan) Khách sạn Sheraton Sài Gòn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  3 - 5 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Zumstart
69. Nhân Viên Thu Ngân Công ty Cổ Phần Zumstart
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Chat