Tìm việc Windows Phone tại Tây Ninh trong tháng 01/2020 (48 việc làm) - Trang 8

Tay Ninh Tapioca JSC
71. Nhân Viên Kiểm Toán Nội Bộ (Senior Internal Auditor) Tay Ninh Tapioca JSC
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
72. Trưởng Phòng Nhân Sự Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  05/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
73. Nhân Viên Kế Hoạch Cung Ứng Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
74. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
75. Nhân Viên Đào Tạo Điện Công ty cổ phần Sợi thế kỉ
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
76. Tổ Trưởng Xưởng Sản Xuất Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  09/03/2020
 • Mức lương:
  8 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
77. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
78. Nhân Viên Kỹ Thuật Công Ty TNHH Cocreation Grass Corporation Việt Nam
 • Địa điểm:
  Tây Ninh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chat