Tìm việc Windows Phone tại Quảng Trị trong tháng 02/2020 (6 việc làm)

Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
1. Kỹ Sư Địa Chất Công Trình Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
2. Trưởng Nhóm KS Địa Chất Công Trình Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  22/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
3. Giám Sát Kinh Doanh (Các Tỉnh Miền Trung Tây Nguyên) Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
4. Giám Đốc Vùng Công ty Cổ phần Sơn Nishu - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  21/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thời trang Odessa
5. Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Công ty TNHH Thời trang Odessa
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
6. Nhân Viên An Toàn (HSE) Dự Án Công ty Cổ phần Engineering & Construction Company (SCI E&C)
 • Địa điểm:
  Quảng Trị...
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Chat