Tìm việc Windows Phone tại Quảng Nam trong tháng 01/2020 (78 việc làm)

Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt (Yến Sào Thiên Việt)
1. Nhân Viên Thị Trường Công Ty Cổ Phần Phân Phối & Dịch Vụ Nguyễn Đạt (Yến Sào Thiên Việt)
 • Địa điểm:
  Quảng Nam...
 • Thời hạn:
  15/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
2. Quản Lý Truyền Thông (Marcom Manager) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
3. Nhân Viên Phục Vụ (Waitress/Waiter) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
4. Chuyên Viên Truyền Thông (Marcom Executive) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
5. Kế Toán Tổng Hợp (General Accountant) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 The Pearl Hội An
6. Nhân Viên Giải Trí (Recreation Attendant) The Pearl Hội An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Sợi Chỉ Rio Quảng Nam
7. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Sản Xuất Sợi Chỉ Rio Quảng Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
9. Công Nhân Kỹ Thuật Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
10. Tổ Trưởng Sản Xuất Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
11. Lao Động Phổ Thông Công Ty TNHH MTV Vải Kỹ Thuật Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Santa Villa Hoi An
12. Nhân Viên Lễ Tân Santa Villa Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  07/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần QNTEK
13. Kế Toán Công Ty Cổ Phần QNTEK
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Santa Villa Hoi An
14. Nhân Viên Nhà Hàng Santa Villa Hoi An
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LD May Như Thành
15. Trưởng Phòng Hành Chính - Nhân Sự Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LD May Như Thành
16. Nhân Viên Kỹ Thuật Xưởng Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LD May Như Thành
17. Trưởng Xưởng - Quản Lý Sản Xuất Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LD May Như Thành
18. Công Nhân Khuy Nút – Kiểm Nút Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LD May Như Thành
19. Đào Tạo May Công Ty TNHH LD May Như Thành
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  06/02/2020
 • Mức lương:
  Từ 5 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Minh Quang
20. Nhân Viên Kinh Doanh Thị Trường Công Ty TNHH Minh Quang
 • Địa điểm:
  Quảng Nam
 • Thời hạn:
  05/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat