Tuyển dụng 175 việc làm windows phone tại Hưng Yên trong tháng 10/2019 - Trang 7

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 175 việc làm windows phone tại Hưng Yên trong tháng 10/2019 - Trang 7
Công ty TNHH MTV VLXD Secoin Hưng Yên
61. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH MTV VLXD Secoin Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 25 triệu VNĐ
Tập đoàn Hà Yến
62. Nhân Viên Thiết Kế Chế Tạo Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hà Yến
63. Nhân Viên KCS Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hà Yến
64. Thợ Hàn Tig Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hà Yến
65. Nhân Viên Vận Hành Máy Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hà Yến
66. Giám Đốc Nhà Máy Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hà Yến
67. Nhân Viên Công Nghệ Tập đoàn Hà Yến
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Jang Jung Vina
68. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Jang Jung Vina
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Jellyfish Hr
69. Phiên Dịch Kiêm Điều Phối Viên Công Ty TNHH Jellyfish Hr
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
70. Giám Đốc Nhà Máy Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  28/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
71. Nhân Viên Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
72. Nhân Viên QC Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  26/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
73. Nhân Viên R & D Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
74. Nhân Viên ISO/ QA Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
75. Nhân Viên Tiếng Nhật Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
76. Nhân Viên Content Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
77. Giám Đốc Nhân Sự/ Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
78. Nhân Viên Trade Marketing Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
79. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty Cổ phần Túi nhựa Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
80. Giám Đốc Trung Tâm (Call Center Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  23 - 69 triệu VNĐ
Chat