Tuyển dụng 200 việc làm Windows Phone tại Hưng Yên trong tháng 11/2019 - Trang 6

Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
51. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
52. Nhân Viên Bán Hàng (Sales Staff) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
53. Nhân Viên Bảo Trì (Maintenance Staff) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
54. Quản Lý Sản Xuất (Production Assistant Manager) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
55. Kỹ Sư Điện Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
56. Kỹ Cơ Khí Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tập đoàn Hòa Phát
57. Trưởng Bộ Phận An Toàn Lao Động Tập đoàn Hòa Phát
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
58. Quản lý Chất Lượng (Quality Assurance Staff) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ CKK A&E
59. Quản Lý Nhà Hàng Công Ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ CKK A&E
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
60. Nhân Viên Kế Toán & Hành Chính (Accounting & Ga Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
61. Giám Sát Chi Phí & Ngân Sách (Cost & Budget Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
62. Giám Sát Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Metect
63. Kỹ Thuật Viên Vận Hành Máy Gia Công Cơ Công ty Cổ Phần Metect
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  24/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
64. Nhân Viên Tài Chính Kế Toán (Finance & Accounting Staff) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
65. IT System Development Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
66. IT Infrastructure Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
67. Thợ Cơ Khí Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Điện Tử Annex
68. Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Điện Tử Annex
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
69. Công Nhân Cắt Vát, Chấn Uốn Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
70. Công Nhân Hàn Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Chat