Tuyển dụng 168 việc làm windows phone tại Hưng Yên trong tháng 10/2019 - Trang 4

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 168 việc làm windows phone tại Hưng Yên trong tháng 10/2019 - Trang 4
Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
31. Nhân Viên Kinh Doanh Nội Địa Công ty TNHH Đầu Tư Ứng Dụng Sản Xuất Bao Bì Việt
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  23/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần VHRS
32. Phiên Dịch Nhật Anh Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
33. Kỹ Thuật Viên Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Viễn Thông Trí Việt
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
34. Trưởng Phòng Kinh Doanh Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần AMORIS
35. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty cổ phần AMORIS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Thuận Đức
36. Chuyên Viên Pháp Chế Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thuận Đức
37. Nhân Viên Kỹ Thuật Điện Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thuận Đức
38. Chuyên Viên Đào Tạo Nội Bộ Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thuận Đức
39. Nhân Viên Tuyển Dụng Nhân Sự Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Thuận Đức
40. Nhân Viên Hành Chính - Nhân Sự Công ty CP Thuận Đức
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Eikodo Việt Nam
41. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Eikodo Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
42. Nhân Viên Hành Chính Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
43. Nhân Viên Thiết Kế - Chế Bản Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
44. Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
45. Nhân Viên Phụ Trách 5S Và Iso Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
46. Nhân Viên Kế Toán Kho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
47. Phó Phòng Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
48. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
49. Nhân Viên Môi Trường Hóa Chất Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
50. Nhân Viên Kế Toán Thuế (Taxation Accounting Staff) Công ty TNHH Toto Việt Nam- Chi nhánh Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat