Tuyển dụng 42 việc làm Windows Phone tại Đồng Tháp trong tháng 11/2019 - Trang 2

FUTA Bus Lines
11. Tiếp Viên FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
12. Lái Xe Trung Chuyển FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 13 triệu VNĐ
FUTA Bus Lines
13. Lái Xe Tuyến FUTA Bus Lines
 • Địa điểm:
  Tiền Giang...
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  11 - 14 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
14. Quản Lý Sản Phẩm CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
15. Nghiệp Vụ Thầu CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  22/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
16. Trình Dược Viên CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
17. Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu...
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
18. Kế Toán Quản Trị Vĩnh Hoàn Corp - Công Ty Cổ Phần Vĩnh Hoàn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 16 triệu VNĐ
Institution of American Education
19. Quản Trị Viên & Nhân Sự Institution of American Education
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Institution of American Education
20. Nhân Viên Kinh Doanh Institution of American Education
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
21. Chỉ Huy Trưởng (Công Trình Cầu Đường) Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp...
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
22. Kỹ Sư Hiện Trường (Công Trình Cầu Đường) Công ty CPXD Công Trình Trường Lộc
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp...
 • Thời hạn:
  11/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
23. Tổ Trưởng Tổ Sửa Chữa Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
24. Chuyên Viên Nhân Sự Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
25. Trưởng Phòng Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  09/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
26. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
27. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
28. Thủ Kho Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
29. Kỹ Sư Điện, Điện Tự Động Hóa Công ty Cổ Phần Bê Tông Hà Thanh
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  14/11/2019
 • Mức lương:
  13 - 14 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cỏ May
30. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty TNHH Cỏ May
 • Địa điểm:
  Đồng Tháp
 • Thời hạn:
  05/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat