Tuyển dụng 484 việc làm Vận Tải/giao Nhận/kho Vận trong tháng 11/2019 - Trang 9

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
81. [Hạ Long] Chuyên Viên Điều Phối Liên Vùng Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
82. HÀ NỘI - Nhân Viên Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH MTV Nhanh Nhanh
83. Nam Nhân Viên Kho - Quận Thủ Đức Công ty TNHH MTV Nhanh Nhanh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 18 triệu VNĐ
Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Việt Yên
84. Nhân Viên Lái Xe Tải Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Việt Yên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Việt Yên
85. Nhân Viên Vật Tư Kho Vận Công ty CP Thương Mại Và Dịch Vụ Cơ Khí Việt Yên
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
86. [Hà Nội] Nhân Viên Kho Công Ty Cổ Phần Thương Mại Nguyễn Kim
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY GIÀY BQ
87. Nhân Viên Kho CÔNG TY GIÀY BQ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
88. Thủ Kho Công ty TNHH TM QT Hải Sản Hoàng Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
LAZADA Việt Nam
89. Nhân Viên Giao Nhận Lazada LAZADA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
90. Nhân Viên Kho Công ty TNHH MM Mega Market ( Việt Nam )
 • Địa điểm:
  Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
91. [Quận 6] Nhân Viên Bán Hàng Phụ Kho Siêu Thị Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm-Hồ Chí Minh
92. Giao Hàng Tiết Kiệm Tuyển Nhân Viên Điều Hành Bưu Cục Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm-Hồ Chí Minh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
93. [Phú Thọ] Điều Phối Liên Vùng Việt Trì Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Phú Thọ
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần TIKI
94. Nhân Viên Kho Công ty Cổ phần TIKI
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Tập Đoàn MHG
95. Chuyên Viên Hậu Cần Công ty cổ phần Tập Đoàn MHG
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
96. Lái Xe Nâng Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
97. Phụ Kho Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Hoàng Diệp
98. Nhân Viên Giám Sát Công ty TNHH Hoàng Diệp
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thảo Tiến
99. Nhân Viên Thủ Kho Công ty TNHH Thảo Tiến
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
100. Nhân Viên Hiện Trường Logistic Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 15 triệu VNĐ
Chat