Tuyển dụng 484 việc làm Vận Tải/giao Nhận/kho Vận trong tháng 11/2019 - Trang 5

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
41. Giám Sát Vận Hành Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  30/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
42. Thủ Kho Thành Phẩm Công Ty TNHH Pha Lê Việt Tiệp Thái Bình
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
43. Nhân Viên Kho - Phòng Hỗ Trợ Tín Dụng Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
44. [Việt Yên] Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Bắc Giang
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam
45. Nhân Viên Giao Nhận Công Ty TNHH Mcgoods Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Lưới Thái Việt
46. Nhân Viên Phụ Kho Công ty Cổ Phần Lưới Thái Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 80 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
47. [Hà Nội] Nhân Viên Quản Lý Kho Công Ty Cổ Phần Bán Lẻ Kỹ Thuật Số FPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
48. [HN] Điều Phối Vận Hành Bưu Cục Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
49. Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa Nội Bộ - Hà Nội Công ty cổ phần Bốn Mùa Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật (Technical World )
50. Lái Xe Cho Sếp Công ty TNHH Thế Giới Kỹ Thuật (Technical World )
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  1 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH GFS Việt Nam
51. Nhân Viên Kho Công ty TNHH GFS Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần ONOFF (Thời Trang ONOFF)
52. Phụ Kho Kiêm Quản Lý Kho Công Cụ Dụng Cụ Công Ty Cổ Phần ONOFF (Thời Trang ONOFF)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quang Sáng
53. Tài Xế Xe Tải Công Ty TNHH Giao Nhận Vận Tải Quang Sáng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
54. Nhân Viên Giao Nhận Và Bảo Hành Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ TSG
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi
55. Nhân Viên Điều Phối Xe Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi
56. Nhân Viên Checker Hàng Hóa Kho Công Ty TNHH Dịch Vụ Vận Tải Kim Thành Lợi
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
57. [Hà Nội] Nhân Viên Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  22/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty CP Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt
58. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty CP Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công Ty CP Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt
59. Tài Xế Lái Xe Nâng Công Ty CP Giải Pháp Doanh Nghiệp Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất
60. Nhân Viên Kiểm Tra Thực Phẩm Công Ty TNHH Một Thành Viên Khách Sạn Tân Sơn Nhất
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat