Tuyển dụng 484 việc làm Vận Tải/giao Nhận/kho Vận trong tháng 11/2019 - Trang 4

DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
31. Nhân Viên Lái Xe Nâng/ MHE Operator DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
32. Hà Nội_Nhân Viên Xử Lý Hàng Hóa Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. [Bình Dương] Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
34. Nhân Viên Kiểm Soát Hàng Tồn Kho DHL Supply Chain (Vietnam) Ltd.
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
35. Nhân Viên Điều Phối Hàng Hóa Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Lạng Sơn
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần BKAV
36. Cộng Tác Viên Chuyển Phát Công ty Cổ phần BKAV
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  06/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
LAZADA Việt Nam
37. [Hà Nội] Nhân Viên Giao Nhận Thời Vụ LAZADA Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  Từ 4 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Đồng Nai
38. Nhân Viên Kho Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thế Giới Sữa Tại Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
39. Chuyên Viên D&T (D&T Executive) Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
40. Nhân Viên Kiểm Soát Vận Tải Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
41. Điều Phối Viên Vận Tải Hàng Không (Air Freight Coordinator) Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
42. Nhân Viên Phụ Kho Thành Phẩm, Kho Vật Tư Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
43. Tài Xế Xe Nâng Công ty Cổ Phần Gạch Men V.T.C
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
TikiNow Smart Logistics
44. Hỗ Trợ Trưởng Nhóm Vận Hành Kho TikiNow Smart Logistics
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
TikiNow Smart Logistics
45. Thủ Kho (Warehouse Team Leader) TikiNow Smart Logistics
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ
46. Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Kỹ Thuật Thiết Bị Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thép VAS Việt Mỹ
47. Nhân Viên Hậu Kiểm Công Ty Cổ Phần Thép VAS Việt Mỹ
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
48. Nhân Viên Kho Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
49. Nhân Viên Giao Nhận Bán Hàng (Senior Sales Forwarder) Công Ty CP Giao Nhận Và Vận Chuyển Indo Trần
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat