Tìm việc Vận Tải/giao Nhận/kho Vận trong tháng 02/2020 (455 việc làm) - Trang 10

Công Ty TNHH Crew Investment
91. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty TNHH Crew Investment
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
92. Nhân Viên Kho Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
93. Nhân Viên Kho Công ty Cổ Phần DTP( inkmax)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
94. Nhân Viên Thủ Kho Công ty Cổ Phần Quốc tế Sơn Hà
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  29/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
95. Nhân Viên Giao Nhận Hồ Sơ Công Ty TNHH MTV Đại Lý Thuế Vĩnh Long
 • Địa điểm:
  Vĩnh Long
 • Thời hạn:
  20/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Hồng Đức
96. Nhân Viên Phụ Tùng Công Ty TNHH Hồng Đức
 • Địa điểm:
  Hậu Giang...
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Phân Phối Hải Vân
97. Tài Xế Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Phân Phối Hải Vân
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Phân Phối Hải Vân
98. Thủ Kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Phân Phối Hải Vân
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Phân Phối Hải Vân
99. Nhân Viên Phụ Kho Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Và Phân Phối Hải Vân
 • Địa điểm:
  Cần Thơ
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
100. Thủ Kho Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
101. Nhân Viên Lái Xe Công Ty TNHH Quốc Tế Anh Duy
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Thế Giới Bình Nước
102. Nhân Viên Thủ Kho Thế Giới Bình Nước
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Danich Agri Việt Nam
103. Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Danich Agri Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
104. Nhân Viên Thủ Kho Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Mediamart Việt Nam
105. Nhân Viên Kho Vận Công ty CP Mediamart Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Rita Võ
106. Nhân Viên Phụ Kho Depot Công Ty TNHH Rita Võ
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  19/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vina Hanyang
107. Tài Xế Xe Bán Tải Công Ty TNHH Vina Hanyang
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
 Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
108. Nhân Viên Kho Vận Công Ty Cổ Phần CN & TM Systech
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  11/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Nhà hàng Pizza 4P's
109. Nhân Viên Hành Chính Kho Nhà hàng Pizza 4P's
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sắt Thép Ánh Bình Minh
110. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty TNHH Sắt Thép Ánh Bình Minh
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  25/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat