Tìm việc Tự Động Hóa tại Đà Nẵng trong tháng 02/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Đà Nẵng
1. Nhân Viên Kỹ Thuật Công ty TNHH Thiết Bị Kỹ Thuật Đà Nẵng
  • Địa điểm:
    Đà Nẵng
  • Thời hạn:
    29/03/2020
  • Mức lương:
    Thỏa thuận
Chat