Tuyển dụng 584 việc làm truong nhom tại Đồng Nai trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 584 việc làm truong nhom tại Đồng Nai trong tháng 06/2019
TT-Queen Spa
1. Quản Lý Spa TT-Queen Spa
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/06/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
HTP Pharma
2. Nhân Viên Kinh Doanh/ Trình Dược Viên Otc HTP Pharma
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/07/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
3. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  01/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Kế Toán Giá Thành (Senior Cost Accountant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
6. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
7. Nestlé Việt Nam - Nhân Viên Vận Hành Xe Nâng Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/06/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
8. Nhân Viên Tiếp Liệu - Bộ Phận Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
9. IT Internship Công ty TNHH Nestlé Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/06/2019
 • Mức lương:
  Đến 5 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
10. Thợ Bảo Trì Điện CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
11. Nhân Viên Kinh Doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
12. Phó Xưởng CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
13. Nhân Viên Kế Toán Vật Tư CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
14. Nhân Viên Kế Toán CÔNG TY CỔ PHẦN CẤU KIỆN BÊ TÔNG NHƠN TRẠCH 2
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
15. Chuyên Viên Chăm Sóc Khách Hàng tại Sala Quận 2 Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
16. Nhân Viên Văn Phòng tại Sala Quận 2 Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
18. Trưởng nhóm Kinh doanh tại Sala Quận 2 Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
19. Sales Bất Động Sản tại Sala Quận 2 Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
20. TRƯỞNG PHÒNG KINH DOANH TẠI SALA QUẬN 9 Công ty TNHH Bất Động Sản Thaisonreal
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Chat