Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (349 việc làm) - Trang 8

Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
71. Giám Sát Sản Xuất Bộ Phận Máy In Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
72. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
73. Managerment Accounting Assistant Manager Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
74. Trợ Lý Trưởng Phòng Mua Hàng (Assistant Purchasing Manager) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
75. Giám Sát Thu Mua (Purchasing Supervisor) Công Ty Cổ Phần Starprint Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
76. Trưởng Phòng Thu Hồi Nợ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
77. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
78. Nhân Viên Thư Ký - Hành Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
79. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Merchandiser) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
80. Nhân Viên Thu Mua Quốc Tế (International Purchaser) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
81. Nhân Viên Chất Lượng (QA Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
82. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng (QC Staff) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
83. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
84. Nhân Viên Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance) Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
85. Kế Toán Thanh Toán Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
86. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
87. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
88. Nhân Viên Sale Admin CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
89. Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng (QA/QC) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
90. Kế Toán Tổng Hợp CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GREENBOT
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Chat