Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 04/2020 (317 việc làm) - Trang 7

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
61. Trưởng Ban Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
62. Giám Đốc Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  04/05/2020
 • Mức lương:
  35 - 50 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
63. Sales Admin Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
64. Chuyên Viên Tài Chính Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
65. Chuyên Viên Kiểm Soát Nội Bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Đất Xanh Đông Nam Bộ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH TP - Job
66. [HCM] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Kênh Hợp Tác Ngân Hàng SCB Công Ty TNHH TP - Job
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
67. Nhân Viên Kho Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
68. Kỹ Sư Nông Học Công ty TNHH Thương mại Thái Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
69. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
70. Kỹ Sư Bóc Tách Bản Vẽ Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/05/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
71. Trưởng Phòng Qa & QC/ Qa & QC Manager Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  30 - 50 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
72. Trưởng Phòng Nhân Sự (HR Manager) Công Ty TNHH Soltec Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
73. Nhân Viên Theo Dõi Đơn Hàng (Merchandiser) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
74. Giám Sát WH (WH Supervisor) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
75. Trường Nhóm Đóng Gói (Packing Team Leader) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
76. Giám Sát Thêu (Supervisor Embroidery) Công ty TNHH Saitex International Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
77. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
78. Nhân Viên Sinh Quản Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
79. Nhân Viên Nhân Sự Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
80. Nhân Viên Tổng Đài Công Ty TNHH Men - Chuen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat