Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (349 việc làm) - Trang 6

Công ty TNHH Âu Cơ
51. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Âu Cơ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Âu Cơ
52. Nhân Viên Kế Hoạch Kinh Doanh Công ty TNHH Âu Cơ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
53. Kỹ Sư Phòng Thí Nghiệm Vật Lý (Physical Lab Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
54. Connectivity Specialist Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
55. IT Product Owner Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
56. Nhân Viên Vận Hành Máy Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
57. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QA Inspector) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
58. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
59. Nhân Viên Tài Xế Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
60. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
61. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
62. Nhân Viên Quy Trình Sản Xuất (Lean) Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
63. Giám Sát Trung Tâm Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
64. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
65. Quản Lý Kho (DC Manager) Mainetti (Vietnam) Co., Ltd.
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  06/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
66. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
67. Nhân Viên Phụ Kho Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Cao Phong
68. Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cao Phong
69. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Cao Phong
70. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH Cao Phong
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat