Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (351 việc làm) - Trang 5

Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
41. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
42. Kế Toán Trưởng Công ty TNHH Công Nghệ Cao Ức Thái (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê
43. Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Công Ty TNHH Sản Xuất Và Thương Mại Miền Quê
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  04/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
44. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH City Focus Lighting
45. Nhân Viên QC Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH City Focus Lighting
46. Tổng Vụ - Nhân Sự Công Ty TNHH City Focus Lighting
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/02/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Âu Cơ
47. Nhân Viên Kế Toán Công ty TNHH Âu Cơ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Âu Cơ
48. Nhân Viên Kế Hoạch Kinh Doanh Công ty TNHH Âu Cơ
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  16/02/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Schaeffler Việt Nam
49. Kỹ Sư Phòng Thí Nghiệm Vật Lý (Physical Lab Engineer) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
50. Connectivity Specialist Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
51. IT Product Owner Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
52. Nhân Viên Vận Hành Máy Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
53. Nhân Viên Kiểm Soát Chất Lượng (QA Inspector) Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
 Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
54. Phiên Dịch Tiếng Hoa Công ty Cổ phần xây lắp SONACONS
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
55. Nhân Viên Tài Xế Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  12/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
56. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Phú Mỹ Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
57. Nhân Viên Biên Phiên Dịch Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
58. Nhân Viên Quy Trình Sản Xuất (Lean) Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
59. Giám Sát Trung Tâm Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Cibao
60. Chuyên Viên Tuyển Dụng Và Đào Tạo Công Ty TNHH Cibao
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat