Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (349 việc làm) - Trang 4

Công Ty Cptm Thế Giới Nước Hoa
31. Nhân Viên Tư Vấn Bán Hàng Công Ty Cptm Thế Giới Nước Hoa
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  4 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
32. Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
33. [Đồng Nai] Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
39. Thông Dịch Tiếng Nhật N2 Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
40. [Trảng Bom ]Nhân Viên Bán Hàng Điện Máy Cao Phong Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  09/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
41. [Vinmart Long Thành - Đồng Nai] Nhân Viên Thời Vụ Tết Coca Công ty TNHH Giải Pháp Kinh Doanh Multi - Intelligence
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH Framas Korea Vina
42. Trợ Lý Giám Sát Sản Xuất (Production Assistant Supervisor) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
43. Quản Trị Viên (Admin) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
44. Nhân Viên Sản Xuất (Production Staff) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
45. Kỹ Thuật Viên Tự Động Hóa (Assistant Supervisor) Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Framas Korea Vina
46. Nhân Viên Phòng Lab Công ty TNHH Framas Korea Vina
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
47. Thông Dịch Viên Tiếng Anh Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  19/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
48. Thông Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
49. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
50. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH LIXIL Việt Nam - Đồng Nai
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat