Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (336 việc làm) - Trang 3

The Mira Central Park Hotel
21. Giám Sát Buồng Phòng (Floor Supervisor) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
22. Quản Lý Buồng Phòng/Hkm The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [Đồng Nai] Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
24. Công Nhân Cơ Khí Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
25. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
26. IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  26/03/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
27. Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật (Bộ Phận Dệt) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
28. Thủ Kho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
29. Công Nhân Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
30. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đầu Tư AMG Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
31. Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  18 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
32. Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đông Phương
34. Nhân Viên Kinh Doanh/ Bán Hàng Tại Cửa Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đông Phương
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đông Phương
35. Nhân Viên Kỹ Thuật Và Giao Hàng Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Đầu Tư Đông Phương
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  24/01/2020
 • Mức lương:
  Từ 6 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
36. Thực Tập Sinh Công ty Cổ phần ĐT- TM – DV Du lịch Đất Việt
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  24/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam
37. Quản Lý Kinh Doanh (Sales Manager) Công Ty TNHH Công Nghiệp Fusheng Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  22/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Giáo Dục - Đào Tạo Duy Khang
38. Nhân Viên Kế Toán Công Ty TNHH Giáo Dục - Đào Tạo Duy Khang
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  19/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty CPHH Vedan Việt Nam
39. Lao động phổ thông Công ty CPHH Vedan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  13/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat