Tìm việc Truong Nhom tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (328 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  18/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
12. Kế Toán Tổng Hợp Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
13. Lao Động Phổ Thông Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
14. Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Phụ Liệu Quốc Tế Remmington
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
15. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
16. Kỹ Sư Cơ Điện Công ty CP Bệnh Viện Quốc Tế Thẩm Mỹ Jacqueline
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  02/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
17. Nhân Viên Bán Hàng Thời Trang Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Hoàng Phúc Quốc Tế
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty CPHH Vedan Việt Nam
18. Nhân Viên Phiên Dịch Tiếng Trung Công ty CPHH Vedan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Biên Phiên Dịch Tiếng Hàn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
20. Kỹ Sư Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
21. Chỉ Huy Trưởng Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
22. Kỹ Sư Hiện Trường Công Ty TNHH Xây Dựng Ivy
 • Địa điểm:
  Đồng Nai...
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. IT Developer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  01/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 15 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
24. Nhân Viên Pha Chế (Barista/Bartender) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
25. Thiết Kế Đồ Họa (Graphic Designer) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
The Mira Central Park Hotel
26. Giám Đốc Bán Hàng & Marketing (Sales & Marketing Director) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Mira Central Park Hotel
27. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh Phòng The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
The Mira Central Park Hotel
28. Giám Sát Buồng Phòng (Floor Supervisor) The Mira Central Park Hotel
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
29. [Đồng Nai] Qa - QC Manager Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
30. Công Nhân Cơ Khí Nhà Máy Hóa Chất Biên Hòa
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Chat