Tìm việc Triển Khai Phần Mềm tại Nước Ngoài trong tháng 01/2020 (1 việc làm)

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Tokyo] Kỹ Sư Cầu Nối Công ty TNHH một thành viên Wacontre
  • Địa điểm:
    Nước ngoài
  • Thời hạn:
    29/02/2020
  • Mức lương:
    40 - 60 triệu VNĐ
Chat