Tuyển dụng 2 việc làm Triển Khai Phần Mềm tại Hải Dương trong tháng 11/2019

CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (AFC)
1. Kỹ Sư Phần Mềm Hệ Thống Erp CÔNG TY THỨC ĂN CHĂN NUÔI HOA KỲ (AFC)
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
2. Software Engineer Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  27 - 34 triệu VNĐ
Chat