Tìm việc Triển Khai Phần Mềm tại Đồng Nai trong tháng 01/2020 (5 việc làm)

Schaeffler Việt Nam
1. Connectivity Specialist Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Schaeffler Việt Nam
2. IT Product Owner Digitalization Operations Schaeffler Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  14/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
3. IT Staff Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
4. IT Network Staff Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  03/02/2020
 • Mức lương:
  11 - 20 triệu VNĐ
Friwo Vietnam Co., Ltd
5. Nhân Viên Công Nghệ Thông Tin (IT Staff) Friwo Vietnam Co., Ltd
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  21/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat