Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Trang Sức tại Hải Phòng. Có 10 việc làm Trang Sức trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Không tìm thấy tin tuyển dụng nào với từ khóa Trang Sức tại Hải Phòng. Có 10 việc làm Trang Sức trong tháng 06/2019
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
1. Học Việc Thợ Bạc CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/07/2019
 • Mức lương:
  Từ 4 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
2. Nhân Viên Thiết Kế Nữ Trang 3D (CAD) CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  08/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
3. Thợ Kim Hoàn Công ty TNHH Julie Sandlau Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
4. Nhân Viên Thiết Kế Nữ Trang 3D CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
6. Nhân Viên Thiết Kế Trang Sức Vẽ Tay CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
7. Thợ Kim Hoàn CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  30/06/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
8. Phó Phòng Thiết Kế Trang Sức Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  20 - 25 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
9. Thợ Kim Hoàn (Trang Sức Kim Cương) Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
10. Cửa Hàng Trưởng Ngành Trang Sức CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat