Tuyển dụng 4 việc làm Tổng Đài Viên tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 4 việc làm Tổng Đài Viên tại Đà Nẵng trong tháng 07/2019
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
1. [Đà Nẵng] - Nhân Viên Chăm Sóc Khách Hàng Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  04/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
2. [Đà Nẵng] Tổng Đài Viên Mạng Viễn Thông Viettel Công ty cổ phần BellSystem 24-Hoa Sao
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Luật Sunlaw
3. Tổng Đài Viên Nhắc Nợ Công Ty Luật Sunlaw
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công Ty Luật Sunlaw
4. Tổng Đài Viên Nhắc Phí Qua Điện Thoại Công Ty Luật Sunlaw
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat