Tuyển dụng 156 việc làm Toàn thời gian tại Khánh Hòa trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 156 việc làm Toàn thời gian tại Khánh Hòa trong tháng 08/2019 - Trang 2
HẢI VƯƠNG GROUP
11. Nhân Viên Kế Toán HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
12. Nhân Viên Qa/Qc HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
HẢI VƯƠNG GROUP
13. Nhân Viên Cơ Khí HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
14. Nhân Viên Điều Hành Kho HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
15. Nhân Viên Cây Xanh HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
16. Nhân Viên Giám Sát An Ninh HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
17. Nhân Viên KCS HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
HẢI VƯƠNG GROUP
18. Nhân Viên Kinh Doanh Quốc Tế HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
19. Nhân Viên Kỹ Thuật HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
20. Nhân Viên Điều Hành Sản Xuất HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
21. Nhân Viên Thống Kê HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
22. Nhân Viên Kiểm Hàng Nội Bộ HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
HẢI VƯƠNG GROUP
23. Nhân Viên Cơ Điện HẢI VƯƠNG GROUP
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  31/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
24. Kỹ Sư Bán Hàng (Commercial Sale Engineer) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
25. Chuyên Viên Nhân Sự (HR Senior Executive) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Lâm Đồng...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
26. Nhân Viên Pháp Lý Bất Động Sản Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
27. Kiến Trúc Sư Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
28. Kế Toán Thuế Công ty TNHH Đầu tư Cam Lâm
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
29. Nhân Viên Kinh Doanh Kênh Horeca Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
30. Nhân Viên Kế Toán Công Ty Cổ Phần Đại Thuận
 • Địa điểm:
  Khánh Hòa
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat