Tìm việc Toàn Thời Gian toàn thời gian tại Hải Phòng trong tháng 02/2020 (223 việc làm) - Trang 6

Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
51. Nhân Viên Kỹ Thuật Hàn/Cơ Khí Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
52. Nhân Viên Phòng Thiết Kế Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  24/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Damco Vietnam
53. Chuyên Viên Dịch Vụ Khách Hàng (Customer Service Executive) Công ty TNHH Damco Vietnam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  07/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật
54. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Điện tử Việt Nhật
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  08/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
55. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
56. Nhân Viên Khai Thuê Hải Quan Công ty TNHH Vận Tải Và Tiếp Vận Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  17/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pantos Logistic Việt Nam
57. Trưởng Bộ Phận Vận Tải (Trucking Section Leader) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
58. Nhân Viên Giao Hàng Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  15/03/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
59. Nhân Viên Kiểm Tra Chất Lượng Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
60. Biên Phiên Dịch Viên Tiếng Nhật Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
61. Nhân Viên Phòng Sản Xuất Công ty TNHH Nipro Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chi nhánh Công ty TNHH Makita Việt Nam tại miền Bắc
62. Nhân Viên Kinh Doanh Chăm Sóc Khách Hàng Chi nhánh Công ty TNHH Makita Việt Nam tại miền Bắc
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty BHNT Manulife Hải Phòng
63. Trưởng Nhóm Kinh Doanh Công ty BHNT Manulife Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  05/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
64. Kế Toán Trưởng Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
65. Chuyên Viên Marketing (Marketing Executive) Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  01/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
66. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
67. Nhân Viên IT Công ty Cp dịch vụ thương mại 3AE
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  28/03/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu
68. Trợ Lý Kĩ Sư Khí Công Nghiệp Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Vinasanfu
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Pantos Logistic Việt Nam
69. Trưởng Nhóm Thủ Tục Hải Quan (Custom Clearance Leader) Pantos Logistic Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  03/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam
70. Phó Giám Đốc Kinh Doanh Dược Phẩm Công ty Cổ phần Dược phẩm GoldHealth Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng...
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  30 - 40 triệu VNĐ
Chat