Tuyển dụng 42 việc làm Toàn thời gian tại Bình Phước trong tháng 06/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 42 việc làm Toàn thời gian tại Bình Phước trong tháng 06/2019
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
1. Kỹ Sư Bảo Trì /Vận Hành Tại Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
3. Nhân Viên Nhân Sự - Chơn Thành Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/08/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
4. Nhân Viên Iso Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
5. Nhân Viên Vận Hành Máy Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
6. Nhân Viên Hse Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
7. Nhân Viên Kế Toán Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
10. Nhân Viên Kho Bình Phước Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
11. [Bình Phước] Nhân Viên Kế Hoạch Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
 Công ty TNHH Yakult Việt Nam
12. Cộng Tác Viên Bán Hàng Trực Tiếp Công ty TNHH Yakult Việt Nam
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
13. Trưởng Phòng Pháp Chế Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
14. Nhân Viên Bảo Trì Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  13/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
15. Nhân Viên HSE Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
16. Nhân Viên Quản Lý Hệ Thống Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
17. Kỹ Sư Cơ Khí Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
18. Nhân Viên Nhân Sự Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
19. Nhân Viên Kế Toán Thuế Công ty Cổ phần FSC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  11/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
20. Nhân Viên Kinh Doanh Tiếng Nhật Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Phước
 • Thời hạn:
  12/07/2019
 • Mức lương:
  100 - 100 triệu VNĐ
Chat