Tuyển dụng 436 việc làm Toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 09/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 436 việc làm Toàn thời gian tại Bình Dương trong tháng 09/2019
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
1. [Aeonmall Bình Dương] Dịch Vụ Khách Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
2. [Bến Cát] Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
3. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
4. ( Bình Dương) Nhân Viên Phụ Kho Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
5. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
6. [Visip Ii] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
7. Chuyên Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
8. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
9. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  13 - 18 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. Nhân Viên Thu Ngân Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa
11. Nhân Viên Viết Hồ Sơ Môi Trường Công ty TNHH TM DV Vạn Liên Hoa
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Tân Uyên] Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. Nhân Viên Thu Ngân / Chăm Sóc Khách Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Bình Dương] Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Nhân Viên Bán Hàng Tại Siêu Thị Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/10/2019
 • Mức lương:
  9 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
17. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu (Logistic Staff) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Nhân Viên Admin Phòng Khuôn Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Bình Dương] Kỹ Sư Thiết Kế Điện Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
20. [Aeonmall Bình Dương] Nhân Viên Sales Siêu Thị Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  16/10/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat