Tuyển dụng 620 việc làm Thương Mại/xuất Nhập Khẩu trong tháng 11/2019 - Trang 6

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
51. [Quận 7] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
52. [HCM] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Seo Incheon Việt Nam
53. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công Ty TNHH Seo Incheon Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
54. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
55. [Quận 7] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH SNP
57. Nhân viên xuất nhập khẩu CÔNG TY TNHH SNP
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
58. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
59. [Quận 7] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 11 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
60. Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
61. [Tiên Yên] Chuyên Viên Điều Phối Giao Nhận Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Quảng Ninh
 • Thời hạn:
  21/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
62. [Quận 7] Nhân Viên Xuất Nhập Khẩu Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  28/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
63. Nhân Viên Mua Hàng Công Ty TNHH Thời Trang Kvil Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
64. Nhân Viên Điều Phối Đơn Hàng Trong Nước (Mảng Thực Phẩm) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  25/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
67. Nhân Viên Hỗ Trợ Xuất Nhập Khẩu (Import-Export Support Agent) Công TY TNHH Chuyển Phát Nhanh DHL - VNPT
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/11/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Sparklin Việt Nam
68. Nhân Viên Phát Triển Giày Công ty TNHH Sparklin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sparklin Việt Nam
69. Nhân Viên Thu Mua Công ty TNHH Sparklin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Đồng Nai
 • Thời hạn:
  23/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
70. [HN] Điều Phối Vận Hành Bưu Cục Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  20/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Chat