Tìm việc Vật Tư Sản Xuất trong tháng 01/2020 (36 việc làm) - Trang 6

Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
51. Nhân Viên Thu Mua (Purchaser) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/02/2020
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
52. Nhân Viên Thu Mua (Purchasing Staff) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
53. Kỹ Sư Phòng Kỹ Thuật Sản Xuất Công ty TNHH Điện Tử Sumida Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Prime Group
54. Quản Lý Nguồn Cung Ứng (Sourcing Manager) Công ty Cổ Phần Prime Group
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  10/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
55. Kỹ Thuật Viên Chất Lượng (IQC Technician) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  09/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
56. Điều Phối Viên Hàng Tồn Kho (Inventory Coordinator) Công ty TNHH Zuellig Pharma Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)
57. Nhân Viên Vật Tư Công Ty TNHH May Mặc Dệt Kim Smart Shirts (Việt Nam)
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
58. Nhân Viên Giám Sát Vật Liệu (Material Supervisor) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Techtronic Industries
59. Nhân Viên Kế Hoạch Kiểm Soát Vật Liệu (Material Control Planner) Techtronic Industries
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
60. Nhân Viên QC Vật Tư Công ty Cổ phần Cơ khí Thương mại Đại Dũng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/02/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
61. Nhân Viên Kế Hoạch Sản Xuất Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  08/02/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Toàn Thắng
62. Nhân Viên Thống Kê Sản Xuất Công ty Cổ phần Toàn Thắng
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  11/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
63. Quản Lý Chuỗi Cung Ứng (Supply Chain Manager) Công Ty TNHH Brenntag Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
64. Nhân Viên Kế Hoạch Vật Tư Công Ty Cổ Phần Kết Cấu Thép ATAD
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
65. Nhân Viên Sản Xuất Linh Kiện Công ty TNHH Linh kiện tự động Minda Việt Nam
 • Địa điểm:
  Vĩnh Phúc
 • Thời hạn:
  30/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
66. Phó Phòng Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Wonderful Sài Gòn Electrics (WSE)
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  29/01/2020
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Chat