Tìm việc Thư Ký trong tháng 04/2020 (277 việc làm) - Trang 10

Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Việt Sun
91. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH Dịch Vụ - Du Lịch Việt Sun
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sakos
92. Thư Ký Kho Công ty TNHH Sakos
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
93. Thư Ký Giám Đốc (Secretary To General Director) Công ty TNHH Gamuda Land Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
94. Trợ Lý Giám Đốc Khối Kinh Doanh Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Phố Vip
95. Thư Kí Giám Đốc Công Ty TNHH Phố Vip
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  24/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 23 triệu VNĐ
Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật GPL
96. Thư Ký Công Trình Công ty TNHH TM DV Kỹ Thuật GPL
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH PT Interior
97. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH PT Interior
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
98. Trợ Lý Kiêm Thông Phiên Dịch Tiếng Nhật Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
99. Trợ Lý Tổng Giám Đốc (Assistant To General Director) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  25/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
100. Trợ Lý Hỗ Trợ Kinh Doanh (Business Support/ Public Affair Assistant) Công Ty TNHH LG DISPLAY Việt Nam - Hải Phòng
 • Địa điểm:
  Hải Phòng
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
101. Trợ Lý Hỗ Trợ Kỹ Thuật (Technical Support Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 34 triệu VNĐ
Công ty TNHH may Tinh Lợi
102. Thư Ký Bộ Phận Nghiên Cứu Và Phát Triển Công ty TNHH may Tinh Lợi
 • Địa điểm:
  Hải Dương
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
103. Thư Ký Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản SeaLands
104. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty TNHH Dịch Vụ Bất Động Sản SeaLands
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
105. Trợ Lý Bán Hàng (Sales Assistant) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
106. Paralegal Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  19/04/2020
 • Mức lương:
  17 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
107. Trợ Lý Giám Đốc Công Ty TNHH G.a. Consultants Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  23 - 27 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
108. Nhân Viên Văn Phòng Phục Vụ Sản Xuất Công Ty TNHH Kishin Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  27/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
109. Trợ Lý Giám Đốc (HR/Admin Assistant Manager) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  17/04/2020
 • Mức lương:
  13 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
110. Trợ Lý Ceo Công ty Cổ phần Karofi Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  20 - 28 triệu VNĐ
Chat