Tìm việc Thư Ký tại Hồ Chí Minh trong tháng 02/2020 (102 việc làm) - Trang 6

Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
51. Thư Ký Bộ Phận Công ty Cồ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/02/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
52. Thư Ký Dự Án Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại GreenWorld
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/03/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat