Tuyển dụng 170 việc làm Thư Ký tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 2

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 170 việc làm Thư Ký tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 2
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Quận 1] Biên Phiên Dịch Mảng IT Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 24 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
13. IT Com Kiêm Trợ Lý Cho Sếp Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. Phiên Dịch Mảng IT Kiêm Trợ Lý (IT Communicator Cum Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. [HCM] IT Comtor Kiêm Trợ Lý Tiếng Nhật Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  13/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 23 triệu VNĐ
Chi nhánh công ty Hoàng Anh
16. Hỗ Trợ Văn Phòng Chi nhánh công ty Hoàng Anh
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH PDS Internatinal Viet Nam
17. Nhân Viên Lễ Tân Công ty TNHH PDS Internatinal Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH Jolie Siam
18. Trợ Lý Nhân Sự (HR Assistant) Công ty TNHH Jolie Siam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa
19. Nhân Viên Hỗ Trợ Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Khánh Hòa
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  07/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY TNHH PACISOFT VIỆT NAM
20. Trợ Lý Văn Phòng - Kinh Doanh CÔNG TY TNHH PACISOFT VIỆT NAM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
21. Trợ Lý Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 18 triệu VNĐ
NHÀ HÀNG CHICKITA
22. Trợ Lý Quản Lý Nhà Hàng (Assisstant Restaunrant Manager) NHÀ HÀNG CHICKITA
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [HCM] Trợ Lý Dự Án Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  06/09/2019
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
CÔNG TY CP ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
24. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự CÔNG TY CP ĐỊA ỐC THÀNH ĐÔ
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
25. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Nextgen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  40 - 80 triệu VNĐ
 CÔNG TY TNHH VNIB TECH
26. IT Recruiter & Admin CÔNG TY TNHH VNIB TECH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Đại Phú Lộc
28. Nhân Viên Sale Admin Công ty Cổ phần Đại Phú Lộc
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
29. Nhân Viên Sale Admin Công ty Cổ phần Hoá dầu Mekong
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  04/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
30. Nhân Viên Tổng Vụ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Chat