Tuyển dụng 166 việc làm Thư Ký tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 166 việc làm Thư Ký tại Hồ Chí Minh trong tháng 08/2019 - Trang 1
 CÔNG TY TNHH VNIB TECH
1. Trợ Lý Và Quản Trị Viên -NỮ (Admin & Assistant) CÔNG TY TNHH VNIB TECH
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
VITAHCO JOINT-STOCK COMPANY
2. Trợ Lý Tổng Giám Đốc VITAHCO JOINT-STOCK COMPANY
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Thời Trang Nón Sơn
3. Trợ Lý Tổng Giám Đốc Công Ty TNHH Thời Trang Nón Sơn
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/09/2019
 • Mức lương:
  Từ 50 triệu VNĐ
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
4. Trợ Lý Tổng Giám Đốc CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ LỘC PHÚC
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng
7. Chuyên Viên Hành Chánh Tuyển Dụng Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng
8. Chuyên Viên Hành Chánh Nhân Sự Công Ty TNHH DV ĐT XD Đại Thịnh Vượng
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/09/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Chi Nhánh Công Ty Red Lion
9. Nhân Viên Văn Phòng Chi Nhánh Công Ty Red Lion
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
10. [HCM] Trợ Lý Tiếng Nhật (Japanese Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  12 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phát triển và Phân phối các sản phẩm Giáo dục EPRO
11. Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp Công ty TNHH Phát triển và Phân phối các sản phẩm Giáo dục EPRO
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  01/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Gờ cafe
12. Nhân Viên Nhân Sự Gờ cafe
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần đầu tư địa ốc khang Việt
13. Thư Ký Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần đầu tư địa ốc khang Việt
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu - chi nhánh HCM
14. Thư Ký Dự Án Công Ty Cổ Phần Thương Mại & Khai Thác Khoáng Sản Dương Hiếu - chi nhánh HCM
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  18/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH R.P (Redpoint)
15. Nhân Viên Hành Chính CÔNG TY TNHH R.P (Redpoint)
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  31/10/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
16. Thông Dịch Kiêm Hỗ Trợ Quản Lý Studio Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  26/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VLXD Và Nhà Thông Minh Phú Khang Gia
17. Trợ Lý Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần VLXD Và Nhà Thông Minh Phú Khang Gia
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
18. Phiên Dịch Mảng IT Kiêm Trợ Lý (IT Com Cum Assistant) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. Phiên Dịch Mảng IT Kiêm Trợ Lý Giám Đốc (IT Com/Assistant For Ceo) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trí Đức
20. Nhân Viên Trợ Lý Nhân Sự Công Ty Cổ Phần Thương Mại Và Dược Phẩm Trí Đức
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  14/09/2019
 • Mức lương:
  Đến 7 triệu VNĐ
Chat