Tuyển dụng 2 việc làm Thiết Kế Vi Mạch tại Bắc Ninh trong tháng 11/2019

Công ty TNHH Synopex Vina2
1. Nhân Viên Kiểm Toán Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Synopex Vina2
2. Kỹ Thuật Viên Công Đoạn FPCB Công ty TNHH Synopex Vina2
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh
 • Thời hạn:
  10/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat