Tìm việc Thiết Kế trong tháng 04/2020 (367 việc làm) - Trang 2

Công ty TNHH một thành viên Wacontre
11. [Quận 1] Senior Mobile Game Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/05/2020
 • Mức lương:
  42 - 50 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
12. [Quận 3] Senior Mobile Game Engineer (Cocos 2D - X C/C++) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  25 - 51 triệu VNĐ
Toy Planet
13. Nhân Viên Media - Design Toy Planet
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  31/05/2020
 • Mức lương:
  6 - 99 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
14. [Quận 1, HCM] Senior Mobile Game Engineer - Cocos 2D - X C/C++ Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  29/05/2020
 • Mức lương:
  20 - 45 triệu VNĐ
Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
15. Chuyên Viên Thiết Kế Trang Sức 2D/3D Công ty TNHH Vĩnh Cara Diamond Jewelry
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  12/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam
16. Nhân Viên Designer - Thiết Kế Đồ Họa Công ty Cổ phần Công nghệ Mobiwork Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kuang Chang Precision Industry
17. Nhân Viên Lập Trình Công Ty TNHH Kuang Chang Precision Industry
 • Địa điểm:
  Bình Dương
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Vuong Product Source And Branding
18. Thiết Kế Đồ Hoạ (Graphic Designer) Công Ty TNHH Vuong Product Source And Branding
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
19. [Hà Nội] Lập Trình Game Javascript Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 10 triệu VNĐ
NTTC Group
20. [HCM] Nhân Viên Thiết Kế NTTC Group
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  5 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
21. [Dist 1] Senior Designer Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  19 - 25 triệu VNĐ
Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
22. [TP.HCM] Công Việc Có Liên Quan Đến Tiếng Nhật Công Ty Phát Triển Phần Mềm Xây Dựng Aureole
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  11/04/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
23. [Hà Nội] 2D Game Artist Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Beus
24. Graphic Design Công Ty TNHH Beus
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  30/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
SCI Group
25. [Hà Nội] Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa 2D SCI Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  10/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 13 triệu VNĐ
 Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
26. Thiết Kế Đồ Họa 2D Bệnh Viện Thẩm Mỹ Kangnam - Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  09/04/2020
 • Mức lương:
  9 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh
27. Nhân Viên Thiết Kế Kỹ Thuật Công ty TNHH Kiến Trúc - Nội Thất Nam Anh
 • Địa điểm:
  Hà Nội
 • Thời hạn:
  29/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Vui
28. Chuyên Viên Thiết Kế Nội Thất Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Kiến Vui
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh
 • Thời hạn:
  15/04/2020
 • Mức lương:
  10 - 25 triệu VNĐ
Công Ty TNHH LHK Design
29. Nhân Viên Thiết Kế Đồ Họa Công Ty TNHH LHK Design
 • Địa điểm:
  Đà Nẵng
 • Thời hạn:
  21/04/2020
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
30. [Thái Nguyên] Nhân Viên Happycall Viettel Công Ty Cổ Phần Truyền Thông Kim Cương
 • Địa điểm:
  Thái Nguyên
 • Thời hạn:
  06/05/2020
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Chat