Tuyển dụng 42 việc làm theo gio tại Thái Bình trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 42 việc làm theo gio tại Thái Bình trong tháng 07/2019
Colonna Việt Nam
1. Nhân Viên Kinh Doanh (Sale Executive) Colonna Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đại Nam Thái Bình
2. Giám Sát Bán Hàng Công ty Cổ Phần Đại Nam Thái Bình
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Đại Nam Thái Bình
3. Giám Đốc Miền Công ty Cổ Phần Đại Nam Thái Bình
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Đại Nam Thái Bình
4. Giám Đốc Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Đại Nam Thái Bình
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
5. Kế Toán Công Nợ Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
6. Kế Toán Tổng Hợp Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
7. Công Nhân Công Nghệ Cao Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  08/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
8. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 15 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
9. Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  27/07/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
10. Kỹ Sư Dự Án Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Công ty Cổ Phần Thương Mại Tổng Hợp Toan Vân
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
12. Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Tại Khu Vực TP Thái Bình Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  28/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
13. Nhân Viên Tư Vấn Trả Góp Toàn Bộ Khu Vực Thái Bình Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  6 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
14. [Thái Bình] Nhân Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH một thành viên Wacontre
15. Kỹ Sư Bán Hàng (Điện, Điện Tử) Công ty TNHH một thành viên Wacontre
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  10/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 18 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
16. Nhân Viên Kinh Doanh Ngành Thực Phẩm Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Jollibee Việt Nam
17. Cộng Tác Viên Của Joblink Công ty TNHH Jollibee Việt Nam
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  20/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
18. Nhân Viên Bán Hàng Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
19. Nhân Viên Kỹ Thuật - Bảo Hành Công ty TNHH XNK Phát Triển Đông Dương
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  22/07/2019
 • Mức lương:
  8 - 12 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
20. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Thái Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Chat