Tuyển dụng 174 việc làm Theo Gio tại Hưng Yên trong tháng 11/2019 - Trang 9

Công Ty Cổ Phần VHRS
81. Thiết Kế Bản Mạch Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
82. Kỹ Thuật Viên SMT Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/11/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
83. Nhân Viên Tổng Vụ (GA Staff) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
84. Công Nhân Kiểm Tra Chất Lượng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Minh Tâm
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
85. Phiên Dịch Nhật Anh Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
86. Quản Lý Kho Gia Công Kim Loại (Warehouse Manager) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
87. Kỹ Sư Mạ Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
88. Kỹ Thuật Viên Nhà Xưởng - Bảo Trì, Bảo Dưỡng Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
89. Kỹ Thuật Viên Phòng Đo Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
90. Kỹ Thuật Viên Sản Xuất Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  03/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
91. Thông Dịch Viên (Interpreter (Production Department) ) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  14 - 19 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
92. Nhân Viên SHE Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  05/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 13 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
93. Chuyên Viên Quản Lý Sản Phẩm Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  02/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Tập Đoàn Tecomen
94. Điều Phối Kho Vận Tập Đoàn Tecomen
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  09/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Chat