Tuyển dụng 193 việc làm theo gio tại Hưng Yên trong tháng 09/2019 - Trang 8

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 193 việc làm theo gio tại Hưng Yên trong tháng 09/2019 - Trang 8
MegaCEO Group
71. Phó Phòng Kế Toán (Accounting Assistant Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
72. Trưởng nhóm Kế Toán (Accounting Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
73. Lái Xe Tải Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  10 - 14 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
74. Nhân Viên Kinh Doanh Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 15 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
75. Kế Toán Thuế Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
76. Kế Toán Tổng Hợp Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Chiến Hương
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
77. Giám Sát Sản Xuất (Production Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
78. Trưởng Phòng Chất Lượng (Quality Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  24/09/2019
 • Mức lương:
  69 - 81 triệu VNĐ
MegaCEO Group
79. Trưởng Phòng Marketing (Marketing Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
80. Trưởng Phòng Marketing (Marketing Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
81. Giám Sát Kinh Doanh & Marketing (Sales & Marketing Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  28 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
82. Trưởng Phòng Sản Xuất (Production Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  30 - 37 triệu VNĐ
MegaCEO Group
83. Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu (Import & Export Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  23 - 28 triệu VNĐ
MegaCEO Group
84. Kế Toán Thanh Toán (Account Payable) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  25/09/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
MegaCEO Group
85. Kế Toán Tổng Hợp MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 17 triệu VNĐ
MegaCEO Group
86. Nhân Viên Kế Toán MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Bắc Ninh...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  11 - 17 triệu VNĐ
MegaCEO Group
87. Giám Đốc Điều Hành (General Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
88. Nhân Viên Quản Lý Kho MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  14 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
89. Quản Lý/Trưởng Nhóm Dự Án (Project Manager/Leader) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  23/09/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
MegaCEO Group
90. Trưởng Nhóm/Kỹ Sư Quy Hoạch MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  22/09/2019
 • Mức lương:
  17 - 28 triệu VNĐ
Chat