Tìm việc Theo Gio tại Hưng Yên trong tháng 12/2019 (172 việc làm) - Trang 8

Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
71. Nhân Viên Kinh Doanh Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
72. Nhân Viên Thủ Kho Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
73. Nhân Viên Vật Tư Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
74. Công Nhân Lắp Ráp Công ty TNHH Công thương Đồng Minh
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  25/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CPDV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HUNTERVAI
75. Chuyên Viên Nhân Sự CÔNG TY CPDV QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP HUNTERVAI
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 12 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
76. Giám Sát Chi Phí & Ngân Sách (Cost & Budget Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  19/12/2019
 • Mức lương:
  15 - 17 triệu VNĐ
Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
77. Giám Sát Đảm Bảo Chất Lượng (Quality Assurance Supervisor) Công ty TNHH RGF HR Agent Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  17/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 40 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
78. Kỹ Sư Cơ Điện Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/12/2019
 • Mức lương:
  12 - 20 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
79. Công Nhân Phụ Máy Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 9 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
80. Công Nhân Cắt Vát, Chấn Uốn Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
81. Công Nhân Vận Hành Máy CNC Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
82. Công Nhân Hàn Công Ty TNHH Cơ Khí Việt Á
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  15/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 11 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
83. Nhân Viên Bảo Trì Nhà Xưởng Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  16/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
84. Nhân Viên Quy Trình Nhà Máy Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hồ Chí Minh...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
85. Nhân Viên Kế Toán Kho Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng NutiFood
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
86. Phiên Dịch Nhật Anh Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  13/12/2019
 • Mức lương:
  17 - 18 triệu VNĐ
Công Ty Cổ Phần VHRS
87. Quản Lý Kho Gia Công Kim Loại (Warehouse Manager) Công Ty Cổ Phần VHRS
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  12/12/2019
 • Mức lương:
  20 - 30 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
88. Chuyên Viên Kinh Doanh Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
89. Chuyên Viên Giao Nhận Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
90. Chuyên Viên Sales Công ty Cổ phần Kho vận Vietfracht Hưng Yên
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  06/01/2020
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat