Tuyển dụng 193 việc làm theo gio tại Hưng Yên trong tháng 09/2019 - Trang 5

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 193 việc làm theo gio tại Hưng Yên trong tháng 09/2019 - Trang 5
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
41. Trưởng Nhóm Bảo Trì (Leader Maintenance) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
42. Trợ Lý Quản Lý Sản Xuất (Production Assistant Manager) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
43. Nhân Viên QA (QA Staff) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  30/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
44. Nhân Viên HSE (HSE Staff) Công ty TNHH Sản xuất Bando Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  27/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
MegaCEO Group
45. Quản Lý Kho (Warehouse Assistant Manager ) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  16 - 21 triệu VNĐ
MegaCEO Group
46. Giám Đốc Điều Hành (CEO) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
MegaCEO Group
47. Giám Đốc Sản Xuất (Production Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Thái Bình...
 • Thời hạn:
  15/10/2019
 • Mức lương:
  27 - 35 triệu VNĐ
MegaCEO Group
48. Business Analyst MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
49. Kế Toán Thanh Toán ( Payment Accountant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
MegaCEO Group
50. Nhân Viên Kế Toán (Accountant) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  13 - 16 triệu VNĐ
MegaCEO Group
51. Chuyên Viên Phân Tích Tài Chính (Finance Analyst) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  12/10/2019
 • Mức lương:
  14 - 21 triệu VNĐ
MegaCEO Group
52. Trưởng Phòng Chất Lượng (QA Manager) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Ninh Bình...
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  18 - 23 triệu VNĐ
MegaCEO Group
53. Giám Sát Kho (Warehouse Supervisor) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/10/2019
 • Mức lương:
  16 - 18 triệu VNĐ
MegaCEO Group
54. Nhân Viên Hành Chính MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 9 triệu VNĐ
MegaCEO Group
55. Giám Đốc Kinh Doanh (Sales Director) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  09/10/2019
 • Mức lương:
  35 - 46 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phúc Hà
56. Nhân Viên Kỹ Thuật Cơ Khí Công ty TNHH Phúc Hà
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  8 - 10 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Dệt May Thygesen Việt Nam
57. Nhân Viên Thủ Kho Công Ty TNHH Dệt May Thygesen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Dệt May Thygesen Việt Nam
58. Quản Lý Qa (Qa Manager) Công Ty TNHH Dệt May Thygesen Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  20/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
59. Nhân Viên Kinh Doanh (Phát Triển Thị Trường) Công Ty CP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong
 • Địa điểm:
  Quảng Bình...
 • Thời hạn:
  06/10/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty TNHH Phúc Hà
60. Nhân Viên Cơ Điện Công ty TNHH Phúc Hà
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  19/10/2019
 • Mức lương:
  6 - 8 triệu VNĐ
Chat