Tuyển dụng 203 việc làm Theo Gio tại Hưng Yên trong tháng 11/2019 - Trang 4

Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
31. Kỹ Sư Kiểm Soát Chất Lượng (Quality Control Engineer) Công ty Cổ phần Daikin Air Conditioning
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  01/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH HÀ DŨNG
32. Nhân Viên Quản Lý Đơn Hàng CÔNG TY TNHH HÀ DŨNG
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  5 - 6 triệu VNĐ
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
33. Nhân Viên Bảo Dưỡng Khuôn Nhựa Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên...
 • Thời hạn:
  18/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
34. Biên Phiên Dịch Tiếng Trung Công Ty TNHH Kyocera Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  29/11/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Hiếu Bắc
35. Kế Toán Kho Công Ty TNHH Thương Mại Hiếu Bắc
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty TNHH Thương Mại Hiếu Bắc
36. Lái Xe Công Ty TNHH Thương Mại Hiếu Bắc
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
37. Nhân Viên Quản Lý Sản Xuất Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
38. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
39. Nhân Viên Kỹ Thuật Thiết Bị Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
40. Nhân Viên IT - Phần Mềm Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
41. Nhân Viên Quản Lý Nguyên Vật Liệu Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
42. Biên Phiên Dịch Tiếng Anh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 14 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
43. Nhân Viên Triển Khai Và Theo Dõi Sản Xuất Thử Cho Model Mới Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
44. Nhân Viên Điều Phối Kinh Doanh Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
45. Biên Phiên Dịch Tiếng Nhật Công ty TNHH Điện tử UMC Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hải Dương...
 • Thời hạn:
  14/12/2019
 • Mức lương:
  8 - 16 triệu VNĐ
Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
46. Nhân Viên Hành Chính Công ty TNHH SEWS-Components Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  04/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt
47. Cán Bộ Kỹ Thuật Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Long Việt
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  10/01/2020
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories
48. Nhân Viên Sản Xuất Công ty TNHH Kyoto Biken Hà Nội Laboratories
 • Địa điểm:
  Hưng Yên
 • Thời hạn:
  11/12/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
49. Đại Diện Kinh Doanh Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  12 - 16 triệu VNĐ
Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
50. Giám Đốc Kinh Doanh Tổng công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội
 • Địa điểm:
  Hà Nội...
 • Thời hạn:
  11/01/2020
 • Mức lương:
  35 - 40 triệu VNĐ
Chat