Tuyển dụng 28 việc làm theo gio tại Hòa Bình trong tháng 07/2019

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 28 việc làm theo gio tại Hòa Bình trong tháng 07/2019
Colonna Việt Nam
1. Nhân Viên Kinh Doanh (Sale Executive) Colonna Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
2. Quản Lý Siêu Thị - Toàn Quốc Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  07/08/2019
 • Mức lương:
  Đến 20 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
4. [Hòa Bình] Điều Phối Hàng Và Tiền Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
5. [Hòa Bình] Nhân Viên Bán Hàng Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
6. [Hòa Bình] Quản Lý Siêu Thị Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  7 - 9 triệu VNĐ
Sakuko Việt Nam
7. [Ninh Bình] Quản Lý Siêu Thị Sakuko Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/08/2019
 • Mức lương:
  6 - 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
8. [Hòa Bình] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
9. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TNG Power
10. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
11. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
12. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
13. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
14. Thủ Kho Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH CNPlus Vina
15. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CNPlus Vina
16. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
17. Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
18. Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm (Lab Technician) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
19. Nhân Viên Thu Mua Nguyên Phụ Liệu, Ngành May (Material Purchasing) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
20. IT Senior Staff Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat