Tuyển dụng 25 việc làm theo gio tại Hòa Bình trong tháng 07/2019 - Trang 1

 1. JobsGO
 2. /
 3. Việc làm
 4. /
 5. Tuyển dụng 25 việc làm theo gio tại Hòa Bình trong tháng 07/2019 - Trang 1
Colonna Việt Nam
1. Nhân Viên Kinh Doanh (Sale Executive) Colonna Việt Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
3. [Hòa Bình] Điều Phối Hàng Và Tiền Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  14/08/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
4. [Hòa Bình] Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  28/08/2019
 • Mức lương:
  12 - 15 triệu VNĐ
MegaCEO Group
5. Nhân Viên Lập Kế Hoạch (Production Planning Staff) MegaCEO Group
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  28/07/2019
 • Mức lương:
  23 - 35 triệu VNĐ
Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
6. Giám Sát Bán Hàng Công ty TNHH công nghệ thực phẩm Châu Á
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  17/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty cổ phần TNG Power
7. Giám Sát Bán Hàng Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
8. Cộng Tác Viên Kinh Doanh Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
9. Giám Đốc Miền Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty cổ phần TNG Power
10. Giám Đốc/Phó Giám Đốc Kinh Doanh Thị Trường Công ty cổ phần TNG Power
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  11/08/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
11. Thủ Kho Công ty CP Phát triển Tùng Lâm
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  08/09/2019
 • Mức lương:
  5 - 7 triệu VNĐ
Công ty TNHH CNPlus Vina
12. Nhân Viên Mua Hàng Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH CNPlus Vina
13. Trưởng Phòng Sản Xuất Công ty TNHH CNPlus Vina
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  05/09/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
14. Quản Lý Đơn Hàng (Merchandiser) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  25/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
15. Kỹ Thuật Viên Phòng Thí Nghiệm (Lab Technician) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  24/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
16. Nhân Viên Thu Mua Nguyên Phụ Liệu, Ngành May (Material Purchasing) Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  03/08/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
17. IT Senior Staff Esquel Garment Manufacturing Viet Nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  31/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Công ty TNHH SHR Việt nam
18. Quản Đốc Xưởng Sản Xuất Công ty TNHH SHR Việt nam
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  22/08/2019
 • Mức lương:
  15 - 20 triệu VNĐ
Công ty cổ phần dược Danapha
19. Nhân Viên Kinh Doanh - Trình Dược Viên Công ty cổ phần dược Danapha
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  08/08/2918
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẠ HỢP
20. Giám Đốc Nhân Sự CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DẠ HỢP
 • Địa điểm:
  Hòa Bình
 • Thời hạn:
  26/07/2019
 • Mức lương:
  Thỏa thuận
Chat